Czy Jezus żyje?

Odpowiednio do danych historycznych, prawie 2000 lat temu w Izraelu żył człowiek zwany Jezusem z Nazaretu.

Wielu ludzi tamtych dni - i obecnych - uważali, że Jezus wstał ze śmierci i żyje. Uważają oni, że On jest Bogiem Stworzycielem i że będzie sądził ludzkość.

Czy Jezus rzeczywiście dzisiaj żyje, co to znaczy?

To byłoby klasą samą w sobie, nikt inny z ludzi nie pokonał śmierci i nadal żył przez tysiące lat.

Pewnie znaczyłoby to, że Jezus był Tym za kogo się podawał. Przed śmiercią mówił, że wstanie ze śmierci. On także uważał się za Boga, i jedyną nadzieją dla ludzkości, aby mieć życie wieczne.

Jezus uważał, że powróci, aby sądzić i żądzić na ziemi. Nauczał, że ci, którzy Go zaakceptują będą wynagrodzeni, a ci którzy Go odrzucają będą potępieni.

Czy zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, potwierdza wszystko co mówił? TAK!

Więc gdzie możemy znaleźć rejestr tego co powiedział? Nowy Testament w Biblii. Lepiej go przeczytaj!

Zawołaj teraz do Jezusa! Poproś Go, aby ci się objawił. Zapytaj co On chce abyś robił.

Jeżeli Jezus nie żyje, to nie będzie bolało. Jeżeli On żyje, usłyszy cię i odpowie na twoją modlitwę.


Go to List of Polish Articles
Go to Believers Home Page