Religia jest złem

Wiele strasznych wojen wybuchło z powodu religii. Wiele prześladowań, cierpienia pojawiło się z powodu religii.

Każda religia - jakkolwiek jest zwana - jest zła.

Dlaczego?

Religia jest inspirowana przez złego - szatana, aby trzymać człowieka od prawdziwego poznania Boga poprzez przyjęcie daru wiecznego życia, które jest w Jezusie Chrystusie.

Religia jest ludzką próbą bycia w pożądku z Bogiem - co jest niemożliwe dla człowieka, bez różnicy jak wiele razy próbuje.

Religia jest zła, ponieważ trzyma ludzi z dala od poznania prawdy. Ona sprawia, że wydaje ci się, że znasz już prawdę.

Religia stara się zająć ludzi, próbujących z całych sił, aby zadowolić Boga, ale Jemu nigdy nie będzie wystarczająco.

Do jakiejkolwiek religii należysz - Katolicyzmu, Buddyzmu, Hindi, Islam, Żydowskiej, Humanistycznej, Ateistów albo nawet Chrześcijaństwa - nie zmieni to twojego serca, nie dostaniesz się do Nieba kiedy umrzesz.

Tylko Jezus może dać ci nowe życie. Nie religia!

Kiedy ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa, staje się nową osobą!

2 Koryntian 5:17
17 "Tak więc, jeśli któś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe."

Jezus Chrystus nie powoduje, że ludzie z sobą walczą. On przynosi pokój, miłość dla innych do serca osoby, która Go przyjmuje.

1 Jan 3:14-15
14 "My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje braci, pozostaje w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma życia wiecznego w sobie."

Jeżeli masz w sobie życie wieczne, nie będziesz nienawidził innych. I nie będziesz chciał ich zranić.

Jedyną odpowiedzią dla dzisiejszego świata jest życie wieczne - które jest pełnią życia i naturą Boga. Jedyną drogą od otrzymania życia wiecznego jest przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa.

Rzymian 6:23
23 "Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Bożym jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu."

W każdej religii są rzeczy, które musisz robić aby być w porządku. Ale Bóg, w osobie Jezusa Chrystusa, już zrobił to co potrzebne abyś był z Nim w przyjaźni. Teraz musisz zaakceptować Jego dar!

Jan 3:16
16 "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
17 Bóg nie posłał swego Syna aby świat potępił, ale ażeby świat zbawił."

Dar bycia w porządku i wiecznego życia przychodzi opakowany w Osobę Jezusa Chrystusa. Przyjmujesz go poprzez, zdanie sobie sprawy, że Go przyjmujesz.

Na przykład, możesz powiedzieć: Panie Jezu, przyjmuję Ciebie teraz. Dziękuję Ci za przebaczenie wszystkich moich grzechów i danie mi Twego wiecznego życia.
Dziękuję Panie Jezu Chryste!


Go to List of Polish Articles
Go to Believers Home Page