Masz darmowy bilet do Nieba,

już zapłacony i trzymany przez Jezusa Chrystusa.

Otrzymaj go, przez przyjęcie Go dzisiaj.

 • Bóg cię kocha
 • Grzech odziela ludzi od Boga
 • Jezus umarł, za ciebie, za twoje grzechy
 • Możesz przyjąć Jezusa i być w porządku z Bogiem

  Bóg tak bardzo umiłował ludzi tego świata, że dał Swego jedynego Syna, aby każdy kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał Swego Syna aby świat potępił, ale świat zbawił! (Jan 3:16-17)

  Pomódl się teraz z głębi serca:

  Panie Jezu, przyjmuję cię teraz.
  Dziękuję Ci za przebaczenie wszystkich moich grzechów
  i danie mi wiecznego życia.
  Jezus Chrystus jest teraz moim Panem!


  Go to List of Polish Articles
  Go to Believers Home Page