Fakty

 • Bóg wszystko stwożył.

 • Bóg stworzył ludzi jako kobietę i mężczyznę.

 • Kobiety są piękniejsze od mężczyzn.

 • Kiedy mężczyzna i kobieta połączą się w akcie płciowym, powstaje nieśmiertelny, na podobieństwo Boga człowiek.

 • Nie ma takiej rzeczy, jak bezpieczny sex poza małżeństwem.

 • Diabeł zbuntował się przeciw Bogu i próbuje zwieść ludzkość, aby przyłączyła się do buntu.

 • Twoi przodkowie, Adam i Ewa, sprzedali cię w niewolę diabłu, przez duchową śmierć, która przyszła na nich, kiedy zbuntowali się przeciw Bogu.

 • Zgrzeszyłeś i jesteś daleko od Bożego standartu.

 • Pewnego dnia umrzesz.

 • Zaraz po śmierci będziesz sądzony przez Boga.

 • Jesteś teraz pod panowaniem diabła i będziesz dzielił jego wyrok, chyba że, przyjmiesz i uznasz Pana Jezusa Chrystusa.

 • Jezus umarł za ciebie ponieważ Bóg cię kocha.

 • Możesz więc przyjąć to na co zasługuje Jezus, w zamian tego na co ty zasługujesz, jeżeli Go zaakceptujesz.

 • Dopóki nie przyjmiesz Bożego daru - życia wiecznego które jest w Jezusie Chrystusie, po śmierci pójdziesz do miejsca wiecznego cierpienia, które zostało stworzone dla diabła.

 • Jeżeli wezwiesz teraz Jezusa Chrystusa, On cię usłyszy, przyjmie cię, przebaczy ci i da ci nowe życie, bez różnicy co zrobiłeś.

 • Dla Boga jesteś jedyny w swoim rodzaju. Jesteś dla Niego ważny.

 • Bóg kocha cię bardziej niż On kocha Siebie.

 • Bóg ma plan dla twojego życia, nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki nie postąpisz zgodnie z Jego planem.

 • Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem, pewnego dnia poznasz, że jedna droga albo inna.

 • Biblia jest Bożym przesłaniem do ludzkości. Czytaj ją - szczególnie Nowy Testament!

 • Go to List of Polish Articles
  Go to Believers Home Page