Jak popełnić samobójstwo?

Czy twoje życie jest nic nie warte? Masz dosyć życia, i nie widzisz nadzieji na przyszłość?

Więc musisz znaleźć jedyną prawdziwą drogę do pomyślnego samobójstwa.

Nie próbuj uciekać od kłopotów przez fizyczną śmierć - to nie działa!

Wielu ludzi myśli, że jeżeli popełniają samobójstwo przenoszą się z jednego obszaru egzystencji do innego. Kiedy twoje ciało umiera ty wciąż żyjesz.

Śmierć cię zmienia - tylko twoje miejsce! (Apokalipsa 22:11)

Kiedy umierasz fizycznie, nie przestajesz istnieć - tylko opuszczasz swoje ciało i idziesz do dwóch miejsc - zależnie od tego, jaki typ życia masz w sobie.

Jeżeli masz Boże życie (znane jako życie wieczne - które otrzymujesz jako prezent, gdy przyjmujesz i poznajesz Pana Jezusa Chrystusa) będziesz z Bogiem w Niebie.

Dla prawdziwego chrześcijanina, nie bycie w ciele oznacza obecność z Jezusem w Niebie (2 Koryntian 5:8). Dla tych, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa i Jego dar życia wiecznego, bycie poza ciałem oznacza bycie z ich mistrzem, szatanem.

Mateusz 25:41, w Biblii, mówi że ogień wieczny jest przygotowany dla diabła. Wszyscy, którzy idą za nim - odrzucając Jezusa Chrystusa, dołączą tam do niego.

W Łukasz 16:19-31, Jezus mówi o dwojgu ludzi, którzy umarli. Jeden poszedł do miejsca męki - a drugi do miejsca radości. Chociaż zły człowiek został pogrzebany, był w męczarniach żebrząc o trochę wody! On oczywiście odczuwał, nawet jeśli umarł fizycznie. TY TEŻ BĘDZIESZ!

Hebrajczyków 9:27
27 "A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd."

Umierasz fizycznie raz. Nie dostaniesz drugiej szansy. Nie wierz w diabelskie kłamstwa o reinkarnacji!

Wszystko co ci się wydarzyło, stało się abyś był przygnębiony i bez nadzieji, jest pracą diabła. Jeżeli umrzesz fizycznie bez położenia swego życia w ręce Jezusa Chrystusa, opuścisz swe ciało i pójdziesz do piekła - gdzie diabeł ma kompletną kontrolę. Więc jeżeli myślisz, że jesteś teraz przygnębiony - czekaj tylko na pójście do piekła. Tam nie będzie przyjęcia!

Jedyna Droga

Jest tylko jedna droga, aby wydostać się z przeszłości. Jest ona dostępna tylko przez Jezusa Chrystusa. On może, I da ci nowe życie - Swoje życie - które uczyni cię nową osobą.

2 Koryntian 5:17
17 "Tak więc, jeśli któś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe."

Galacjan 2:20
20 "Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie."

Nie masz powodu aby iść do Piekła, ponieważ Bóg prawdziwie cię kocha i przygotował drogę ucieczki - nie tylko od Piekła, ale także od doświadczenia piekła na ziemi.

Jan 3:16
16 "Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

Bóg ukochał cię wystarczjąco mocno, aby za ciebie cierpieć i umrzeć! On wziął karę, na którą zasługujesz, za wszystko co uczyniłeś złego. Już ci przebaczono! Przyjmij Jezusa, a będziesz mógł mieć nowe życie!

Jan 1:12
12 "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego."

Jezus nie jest jedynym, który troszczy się o ciebie. Jest nas wielu - którzy byliśmy jak ty teraz - których zmienił Bóg i dał nam Swą miłość dla innych. Troszczymy się o ciebie, i jesteśmy tutaj aby pomóc ci w każdy sposób.

Jeżeli nawet chodziłeś do kościoła, nie znaczy to, że wiesz oczym mówię. Nie mieszaj śmierci, wykrzywionej religii (nawet tej bazującej na Jezusie) z tym o czym mówię.

Nie mówię o religii, ale o Osobie - JEZUSIE CHRYSTUSIE! On jest żywy i potężny, i kocha cię i chce zostać twym Przyjacielem.

On cię teraz słyszy - zna każdą twoją myśl i uczucie, którego doświadczasz. On wciąż kocha cię bardziej niż samego siebie i udowodnił to umierając za ciebie.

Życie jest nic nie warte bez Jezusa Chrystusa i Jego daru życia wiecznego. Powinieneś skończyć ze swym starym życiem. Jedyną drogą do rzeczywistego zrobienia tego jest zostanie nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, przez przyjęcie Go i Jego daru.

Jan 3:36
36 "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim."

ZRÓB TO TERAZ! Jedyną rzeczą do stracenia jest twa stara nieszczęśliwa egzystencja! Zawołaj Jezusa aby ci pomógł, aby twoje stare życie umarło i abyś otrzymał z Nim nowe życie!

Jesteśmy tutaj aby ci pomóc - skontaktuj się z nami!


Go to List of Polish Articles
Go to Believers Home Page