Idź do Nieba!

"Jak mogę być pewien, że idę do Nieba? Czy wiedzenie tego jest możliwe?"

Tak! Możesz iść do Nieba. Co zrobiłeś nie jest decydującym czynnikiem. Kluczem jest kim jesteś.

Nie każdy pójdzie do Nieba. Wejście do Nieba jest tylko przez zaproszenie. Tylko poprzez bycie w odpowiedniej rodzinie możesz dostać się do Nieba.

Nikt z nas nie urodził się w dobrej rodzinie. Więc naszą jedyną nadzieją jest narodzić się na nowo. Na szcze cie, Jezus przyjmie cię, jeżeli przyjdziesz do Niego, i da ci nowe życie. Kiedy uznajesz Jezusa jako Pana, On cię przyjmuje. Jako jednemu ze swoich, Jezus daje ci nowe życie, by umożliwic ci radowanie się atmosferą Nieba.

JAN 6:37
37 ". . . tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz."

Nie wszystkim będzie się podobało w Niebie. Dopóki nie masz odpowiedniego życia w sobie, Niebo nie będzie ci się podobać. Skądinąd, bycie tam było by dla ciebie bardzo nieprzyjemne.

Ryba żyje w wodzie, bo ma rybie życie. Ale dla czlowieka dłuższe trzymanie głowy pod wodą jest bardzo nieprzyjemne. Ludzie nie są przeznaczeni do oddychania pod wodą , ale ryby są.

Podobnie, tylko niektórzy będą mogli być i cieszyć się atmosferą Nieba. Tylko ci, którzy mają określony rodzaj życia: Boże życie. Biblia nazywa to życiem wiecznym.

JAN 5:24
24 "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota."

Atmosfera Nieba będzie świeta. Jeżeli teraz nie nienawidzisz grzechu, to w Niebie nie będzie ci się podobać. Jeżeli nie cieszysz sie teraz Bogiem, a radujesz się Bożymi rzeczami na ziemi, także nie będziesz się radować Niebem.

Jedyną drogą przyjecią Bożego życia jest przyjecie Jezusa Chrystusa jako Pana. On daje życie wszystkim, którzy go przjmuja. Nie ma innej drogi do otrzymania życia wiecznego.

JAN 6:40
40 "A jest to wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym."

Dobra Nowina mówi, że życie wieczne jest dostępne za darmo dla każdego! Życie wieczne nie jest na sprzedae, ale jest dostępne jako darmowy prezent.

Rzymian 6:23
23 "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierc, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

Jan 3:14-18
14 "I jak Mojżesz wywyższyl węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
15 "Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny.
16 " Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginal ale miał żywot wieczny.
17 "Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
18 "Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego , że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."

Jeżeli nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Pana, nie ma dla ciebie ratunku. Jezus jest jedynym Bożym ratunkiem. Jeżeli Go odrzucasz, nie ma już dla ciebie ucieczki.

"Ucieczki od czego?" możesz zapytać. Jeżeli nie pójdziesz do Nieba, jest tylko jedno miejsce dla ciebie: z diabłem.

Z powodu tego, co twoi przodkowie, Adam i Ewa, zrobili, ty jesteś w kłopotach. Ten cały świat jest przeznaczony na zniszczenie.

Chociaż to wydaje się niesprawiedliwe, wojna działa w ten sposób. Cywile mogż nie być przeciwko państwu z którym walczą. Ale kiedy ich państwo jest bombardowane, bomby też ich zabijają - a nie tylko żołnierzy i polityków, którzy zaplanowali wojnę.

Diabeł żądzi obecnym światem. Z jego powodu, grzech i wszystkie jego ukryte formy tutaj rozkwitły: morderstwo, gwałt, kradzieże, nienawiść, kłamstwo i cała reszta. Grzech zrobił z ziemi zgniłe miejsce.

Z powodu buntu Adama i Ewy przeciw Bogu, przeszli oni pod wpływ i kontrolę szatana. Zostali przedmiotami w ręku diabła. Jak dzieci niewolnika należą do jego właściciela, tak wszyscy potomkowie Adama także należą do jego mistrza - diabła.

Rzymian 5:18-19
18 A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi...
19 Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami...

Możesz powiedzieć, "Czekaj, ale to nie sprawiedliwe!" może nie, ale tak się rzeczy mają.

Na szczęście, jest dobra nowina dla wszystkich, którzy słuchają. Bóg kocha nas, którzy jesteśmy w tym bałaganie, wystarczająco aby coś zrobic. Oto dlaczego Jezus przyszedł: aby zostać zastępcą całej ludzkości.

Jezus nie zasługiwał na cierpienie. Ale zrobił to za ciebie, abyś mogł być wolny. Jezus cierpiał aby dać ci wybór. Teraz nie musisz być potępiony z powodu wyboru Adama i Ewy.

Teraz ty musisz wybrać. Wybierz Jezusa, albo odrzuć Go. Jakkolwiek, jeżeli odrzucisz Jezusa, nie będzie drogi powrotnej. Będziesz skazany na wieczne cierpienie męk twego mistrza, diabła.

Możesz powiedzieć, "Nie wybrałem diabła jako mojego mistrza."

Wybór już się dokonał za ciebie, przez Adama i Ewę. Jeżeli twoi rodzice byliby niewolnikami kiedy byś się urodził, też byś był niewolnikiem. Twój wybór nie miałby żadnego znaczenia.

Ja nie wybierałem aby się urodzić w USA. Nie miałem prawa glosu. Mojej mamie przydaeyło się być tutaj kiedy miałem się urodzić. To samo przydarzyło się całej ludzkości. Jesteśmy urodzeni pod panowaniem diabła.

Jezus umarł aby dać nam wybór. Nie będzie nikogo nakłaniac aby Go wybrać.

Bóg nie chce abyś zginął. On cię kocha - na tyle aby za ciebie umżeć!

2 Piotr 3:9
9 "Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwośc względem was, bo nie chce, aby którykolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania."

1 Tymoteusz 2:4
4 "Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy."

Albo zaakceptuj Jezusa jako Pana, albo miej nadal szatana jako twego pana. Wybór należy do ciebie!

Teraz masz wybór. Nie musisz iść do piekła. Tak, piekło istnieje. Ale piekło nie jest dla ciebie stworzone.

Mateusz 25:41
41 "Wtedy powie i tym po lewicy: 'Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom."

Aby iśc do Nieba musisz przyjąć Jezusa jako swego Pana.

Jan 1:12
12 "Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego."

Rzymian 10:13
13 "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie."

Rzymian 10:8-10
8 "Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy słowo wiary, które głosimy.
9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz.
10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

Kto kto przychodzi do Jezusa ma pewne ubezpieczenie. On ciebie nie odrzuci. Możesz być zbawiony tak jak teraz jesteś. Te pisma święte są jasne. Możesz mieć dom w Niebie z Jezusem. Zaakceptuj Go dziś jako Pana i Zbawiciela.

Pomódl się teraz z calego serca.

Drogi Boże w Niebie, wołam do ciebie w Imię Jezusa Chrystusa. Przyjmuję Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Zapraszam cię teraz do mojego życia, Jezu. Przyjmuję cię teraz. Dziekuję za przebaczenie wszystkich moich grzechów. Dziekuję za danie mi teraz nowego życia. Dziekuję za przyjęcie mnie i zrobienie mnie nowym w środku. Jezu teraz ty jesteś moim Panem. Diabeł nie jest już więcej moim mistrzem. Jezu ty mnie uwolniłeś. Dziekuję Panie Jezu.
Amen.


Go to List of Polish Articles
Go to Believers Home Page